Nasz zespół

Koordynator d/s pacjenta operacyjnego

Iwona Wolczak

Koordynator d/s pacjenta operacyjnego

Pielęgniarki

mgr Honorata Hałas

Oddziałowa zespołu pielęgniarek , specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Anet Jokiel

specjalista piel. operacyjnego

Jolanta Martuszewska

Specj. pielęgniarstwa operacyjnego

Gabriela Kowalska

specjalista piel. nefrologicznego

Anestezjologia

dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis

Anesetzjolog

dr n. med. Małgorzata Skwierawska

Anesetzjolog

Małgorzata Awieruk

Pielęgniarka anestozjologiczna

Recepcja

Agnieszka Seniuk

rejestratorka medyczna

Dorota Miszczuk

Kierownik recepcji

Anna Dzieniarz

rejestratorka medyczna

Beata Urbaniak

rejestratorka medyczna

Magdalena Piaścik

rejestratorka medyczna

Administracja

Ewelina Ożóg

Prezes Zarządu

Marlena Czarnecka

Specjalista d.s. marketingu

Izabela Nowak

Administration manager

Zdrowe podejście

Jesteś na stronie najdłużej działającej w Szczecinie prywatnej kliniki obejmującej kilkanaście różnych specjalności.